AKTYWNI UCZNIOWIE

Uczniowie aktywnie uczestniczący w procesach oświatowych nie tylko zdobywają, ale również tworzą wiedzę. Ten sposób uczenia się często okazuje się bardziej odświeżający i skuteczny niż ten polegający na uczeniu się na pamięć. „[…] młodzi ludzie zdobywają informacje i uczą się. Chcą mieć łatwy dostęp do wiedzy, pracować nad nią, prowadzić intelektualną grę, a nie napełniać swoje głowy materiałem pamięciowym w statycznej postaci i odtwarzać go na podany sygnał” (tamże, s. 108). Nie można się dziwić, że uczniowie i studenci chcą kontrolować i decydować o   własnych procesach uczenia się. Korzystają więc z szans, które zaistniały. Cummins i Sayers (1995, s. 11) przedstawiają Internet jako kompute­rową megasieć, która doprowadzi do stworzenia możliwości zdalnego uczenia się przedstawicieli różnych kultur współpracujących z sobą, by rozwiązywać problemy i podejmować decyzje dotyczące szerokiego spektrum spraw, wymagających różnych umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *