APARAT POZNAWCZY

Aparat poznawczy służy do organizacji wiedzy o naszym świecie zewnętrznym. Jest więc zrozumiałe, że nie odkrywamy prawdy czy praw rządzących światem, ale konstruujemy najlepsze wyjaśnienia naszych doświadczeń (por. Glasersfeld, 1987, ss. 121-140).Konstruowana wiedza w obrębie nauk przyrodniczych przybiera postać społecznie negocjowanych założeń na temat zjawisk naturalnych stanowiących przedmiot nauki. Jest to proces, w którym uczniowie opisują świat, nadając mu odpowiednie znaczenie (por. Tobin i Tippins, 1993, s. 4). Wiedza naukowa się zmienia, ponieważ zmieniają się cele i problemy społeczeństwa, co w sumie prowadzi do nowych doświadczeń i powstania nowej wiedzy. Ważnymi czynnikami, zdaniem konstruktywistów, przy układaniu programu nauczania są: uczeń, jego zainteresowania, wiedza, dotychcza­sowe doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *