AUTENTYCZNY CHARAKTER

Uczniowie zrozumieli, że ich praca jest ważna i ma dla nich autenty­czny charakter. Z badań nad grupą 500 uczniów amerykańskich (klasa IV-VI) wynika, że technologia ma znacząco pozytywny wpływ na osiągnięcia w nauce. Szczególnie skuteczne jest interaktywne wideo w przypadku kształcenia umiejętności i tworzenia pojęć. Wizualny składnik materiałów uczenia się odgrywa dużą rolę. Z badań wynika, że poziom skuteczności technologii informatycznej zależy od specyficznej populacji uczniowskiej, oprogramowania komputerów, roli nauczyciela, składu grup rówieśniczych, jak i zakresu korzystania z technologii. Same jednak komputery nie doprowadzą do przełomu. Potrzebni są dobrze przygotowani nauczyciele. Dostępem do sieci informatycznych zostaną objęci nie tylko uczniowie, ale ich rodzice, a nawet społeczność miejscowa. Można się liczyć z ożywieniem społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *