BARDZIEJ MOŻLIWE

Byłoby to bardziej możliwe, gdyby sektor prywatny zaangażował się w sprawę, mając na widoku zyski płynące ze sprzedaży technologii do szkół, jak i z zatrudniania bardziej wykształconych młodych ludzi. Szkoły w większo­ści przypadków mogą okazać się przychylne reformie. Trzeba jednak pamiętać, że reforma nie przyniesie szybko wyników, a wymaga znacznych nakładów. Musi być przy tym wsparta ze strony nauczycieli. Nie będzie to łatwe. Nauczyciel będzie musiał zmienić dotychczasowy warsztat pracy i podjąć się znacznie trudniejszego zadania. Technologia nie jest więc łatwym sposobem na zmianę szkoły, choć jej możliwości mogą być wielkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *