BŁĘDY ZWIĄZANE Z UPROSZCZENIEM

Wynikają one m.in. z upraszczania w postaci redukowania łub dodawania niepotrzebnych (nieistotnych) przyczynków do złożonego rozumowania. Inne dotyczą dzielenia procesów ciągłych na części w sytuacji, gdy części są ściśle z sobą powiązane ze względu na współdziałanie.Błędy związane z upraszczaniem mają brzemienne skutki w nauce szkolnej. Często upraszczanie staje się strategią w nauce szkolnej. Uczniowie żyją w przekonaniu, że łatwiej się w ten sposób uczyć. Można znaleźć wiele podręczników i pomocy naukowych, w których stosowana jest podobna strategia prezentowania wiedzy. Nasuwa się kluczowy wniosek z powyższych rozważań: początkowe sukcesy w zdobywaniu uproszczonej wiedzy (na początkowych etapach nauki) mogą na dalszych etapach opóźniać realizację bardziej ambitnych celów uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *