DLA STUDENTÓW

Opłaty za takie studia są znacznie niższe niż w przypadku studiów sta­cjonarnych. Na przykład Uniwersytet Nowojorski ogłasza kurs magister­ski z zakresu technologii informatycznej za mniej niż 20 000$. Studenci muszą zakupić dość dobrej klasy komputer i modem, by móc łączyć się z superszybką linią telefoniczną (ISDN). Uczelnia dostarcza oprogramo­wanie komputerowe, pozwalające studentom na łączenie się z wykładowcami lub swoimi kolegami, branie udziału w zajęciach grupowych, dyskusjach, realizacji projektów badawczych, jak i w przygo­towaniu się do egzaminów. Z badań wynika, że studenci poświęcają prze­ciętnie 18 godzin na tydzień, zwykle nocą, na naukę za pomocąkomputera (por. Internet, 219).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *