DOBRA PRACA

  • Dobra praca bardzo podnosi motywację ucznia do wzmożonych wysiłków w procesie uczenia się. Znacznie zwiększa się czas pracy uczniów nad realizacją zadania, chęć dokonywania krytycznej oceny projektu, poprawiania własnej pracy i duma z jej ukończenia. Co ciekawe, uczniowie dbali o właściwe przechowywanie danych badawczych, które mogłyby być użyteczne w przyszłości (por. Internet, 21). Można było zauważyć, że uczniowie zaczynają specjalizować się w wykorzystywaniu różnych aspektów technologii informatycznej, np. tworzenia powiązań hipertekstowych, poszukiwania informacji w Inter­necie, tworzenie grafiki komputerowej. Podział ról w pracy nad projektem dał dobre wyniki. Uczniowie, którzy nie brylowali w wiedzy akademic­kiej w tradycyjnym nauczaniu, nadrabiali braki za pomocą technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *