DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Na przykład w USA oblicza się, że koszt całościowy (dokształcanie nauczycieli, zmiana programów nauczania, niezbędne urządzenia technologii informatycznej, okablowanie, zmiany strukturalne placówek oświatowych) wyniesie na ucznia 400-500$ na rok. Szacuje się, że w ciągu 5 lat wydatki Rządu Federalnego na ten cel w USA mogą wynieść od 40 do 100 mld $ rocznie, a fundusze te nie pokryją więcej niż 25% kosztów wyposażenia technologicznego 87 000 amerykańskich szkół. Będzie to znaczny wydatek nawet w przypadku naj – bogatszych krajów świata (por. Internet, 27). Wraz ze zmniejszającymi się nakładami na oświatę w wielu krajach świata nie należy się spodziewać, że w najbliższym okresie będziemy świadkami szerokiej reformy oświatowej nasyconej technologią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *