DOMINACJA KONSTRUKTYWIZMU

Reasumując: konstruktywizm zdominował w ostatnim ćwierćwieczu psychologię poznawczą i psychologię wychowawczą, wprowadzając do codziennego słownika takie pojęcia, jak: konstruowanie wiedzy przez ucznia, aktywne uczenie się, schematy mentalne wiedzy. Konstrukty­wizm jest pojęciem złożonym. W różnych punktach realizacji czynności poznawczych następująprocesy umysłowe wiążące się z konstruowaniem wiedzy. Na przykład rozumienie to więcej niż prezentowana informacja – przekracza informację. To, co jest potrzebne do rozumienia tekstu, nie jest zawarte jedynie w tekście informacji językowej i logicznej. Rozumienie wiąże się raczej z tworzeniem znaczenia. Tekst stanowi jedynie wstępny materiał do konstruowania znaczenia. Informacja zawarta w tekście musi być połączona z informacją, która jest poza tekstem, a zwłaszcza z uprzednią wiedzą ucznia, aby stworzyć pełną i dokładną reprezentację znaczenia tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *