ENTUZJAŚCI WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII

Entuzjaści współczesnej technologii sądzą, że uczniowie i studenci będą bardziej umotywowani do podejmowania procesów uczenia się, które będą miały bezpośredni związek z ich życiem. Uczenie się oparte na rozumieniu indywidualnych potrzeb rozbudza intelektualnie. Pedagogika powinna więc w większym stopniu niż dotychczas zacząć badać zakres zmian, które zaczynają ujawniać się w szkole (tamże, s. 116). Wiele ze zmian, które powoduje technologia internetowa w klasie szkolnej, wiąże się, jak już wspomniano poprzednio, z procesem desinter- mediacji w oświacie. Uczniowie coraz bardziej zbliżają się do wiedzy dzięki hiperuczeniu się (por. Perleman, 1992, s. 27). Pojęcie hiper nawiązuje do wielowymiarowych powiązań i połączeń. To właśnie wie­lowymiarowy związek materiałów oświatowych, które poprzez Internet trafiają do ucznia, stanowi zasadniczy powód radykalnej zmiany dotych­czasowej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *