Gustave le Bon został uznany za szaleńca przez Akademię Nauk

Ponieważ jako pierwszy dowiódł, że dezintegracja materii jest możliwa. Trzeba było wybuchu pierwszej bomby atomowej, by wreszcie uznano, że miał rację, ale za wcześnie. ,,Co do mojego skromnego udziału niezależnego badacza, cały wysiłek mojej wyobraźni skierowany został na problem raka, odnośnie którego zbudowałem pewne hipotezy, i następnie starałem się je sprawdzić eksperymentalnie. Obecnie doszedłem do wniosku – wniosku być może na razie prowizorycznego czy tylko częściowego, ale będącego etapem do dalszych postępów – że przyczyną raka nie jest ani wirus przesączalny, ani środowisko bakteriologiczne, czy drobnoustrojowe, lecz zachwianie równowagi komórek spowodowane otaczającą nasz organizm wibracją, jak również atmosferą, w jakiej żyjemy. Wśród zewnętrznych czynników mogących powodować rozwój raka, najczęściej występującym i zarazem najgroźniejszym, bo nieznanym – jest zachwianie równowagi atmosfery wibracyjnej zamieszkałego pomieszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *