INNE TRUDNOŚCI

Samo nauczenie się korzystania z nowej technologii, choćby najnowszych generacji, nie wymaga dużo czasu ani wielkich wysiłków. Przygotowanie się jednak do korzystania z tej technologii w klasie szkolnej i wdrożenia uczniów do realizacji projektów badawczych jest znacznie trudniejsze i bardziej pracochłonne. Są i inne trudności. Większość nauczycieli ma ograniczone doświad­czenie w wykorzystywaniu technologii, jeśli nawet są w stanie z niej korzystać w zaciszy ogniska domowego, to jednak nie opanowali jej na tyle dobrze, by zademonstrować jej działanie w klasie szkolnej. Ta grupa nauczycieli będzie niechętnie korzystała z technologii. Nierzadko będą uciekali się do wyimaginowanych problemów technicznych. Proces ten może rozciągać się na: tygodnie, miesiące, a nawet lata. Inni nauczyciele będą oczekiwali, że dostaną wsparcie ze strony personelu pomocniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *