INTELEKTUALNA AKTYWNOŚĆ UCZNIA

Intelektualna aktywność ucznia pomaga w osiąganiu lepszych wyników uczenia się. Dotyczy to zwłaszcza nabywania umiejętności poznawczych wyższego rzędu, pogłębienia motywacji do długotrwałej i solidnej pracy, jak i podnoszenia poziomu samoświadomości. Nauczanie w tradycyjnej szkole skoncentrowane jest na nabywaniu cząstkowych umiejętności (np. algorytmy w poszukiwaniu rozwiązań równań kwadratowych), które nie mają żadnego związku z życiem poza szkołą. Uczniowie powinni otrzymywać zadania, które mają dla nich znaczenie w praktycznym życiu. Zadania takie powinny nawiązywać do wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. W takich warunkach lekcje z niektórych przedmiotów mogą trwać dłużej niż 45 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *