KAŻDA JEDNOSTKA

Każda jednostka tworzy własne zasady i modele, według których stara się zrozumieć swoje doświadczenia. Uczenie jest więc procesem dostosowywania naszych modeli mentalnych do nowych doświadczeń.Istnieje kilka zasad, którymi kierują się konstruktywiści:   Uczenie się stanowi poszukiwanie znaczenia, dlatego też zaczyna się od spraw, które interesują uczniów. Starają się więc skonstruować ich znaczenie.    Znaczenie wymaga zrozumienia nie tylko całości, ale i części, a części powinny być zrozumiałe w kontekście całości. Proces uczenia musi się więc ogniskować na podstawowych pojęciach, a nie na izolowa­nych faktach.   Dobry nauczyciel musi zrozumieć modele mentalne, którymi posługuj ą się uczniowie, by sensownie postrzegać świat i założenia, które tworzą, opierając się na modelach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *