KAŻDY NOWY ŚRODEK

Każdy nowy środek zmienia strukturę naszego życia, powodując „psychiczne i społeczne konsekwencje w wyniku przyspieszenia istniejących procesów” (tamże, s. 8). Uzasadnione wydaje się pytanie o rolę komputera i nowych technologii informatycznych w przekształcaniu oświaty. McLuhan wierzył, że przechodząc do cywilizacji elektronicznej, będziemy ewoluować w kierunku społeczeństwa wykorzystującego przede wszystkim prawą półkulę mózgu. W tych okolicznościach nastąpi bardziej holistyczne post­rzeganie rzeczywistości, a struktury informacji będą tworzone równocze­śnie, często z przerwami, ale w sposób dynamiczny. Nie można się więc dziwić, że McLuhan i Powers (1989, s. 14) wyciągnęli wniosek, że „nowa oświata nie będzie w stanie sformułować żadnych celów”. Czy oznacza to, że przyszli uczniowie będą zmuszeni do uczenia się bez końca w po­szukiwaniu wiedzy? Czy będzie można poddać ocenie takie uczenie się? Niezależnie od interpretacji, koszty związane z taką oświatą nie będą małe, a i skuteczność nauki trudno będzie ocenić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *