KLUCZOWE SŁOWA

Lekcje, w których nauczyciel odwołuje się do wideo z wysokiej jakości dźwiękiem, obrazami, trójwymiarową grafiką, są lepiej odbierane przez uczniów, bo są również interaktywne (s. 48). Olbrzymią rolę odgrywa hipertekst oraz wyraźny, różnokolorowy druk plików internetowych. Kluczowe słowa w hipertekście sąpowiązane z innymi plikami w Interne­cie, co znakomicie ułatwia kojarzenie. Dzięki hipertekstowi uczniowie mają możliwość łatwego dostępu do innych dokumentów znajdujących się w cyberprzestrzeni. Można więc uznać, że hipertekst może znacznie ułatwić procesy uczenia się w klasie szkolnej. Wszystko będzie zależało od intelektualnej aktywności, wytrwałości i motywacji do pracy każdego ucznia. Trzeba jednak pamiętać, że hipertekst zanegował dotychczasową koncepcję wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *