KLUCZOWE ZNACZENIE W OŚWIACIE

Kwestie, które mogą mieć kluczowe znaczenie w nowym modelu oświaty, to zwrócenie przez nauczyciela szczególnej uwagi na:sposoby formułowania przez uczniów myśli, opinii i poglądów,sposoby testowania własnych myśli i idei w celu ustalenia, dlaczego je podtrzymują lub odrzucają,sposoby oceny przez ucznia własnego myślenia,różnice w jakości procesów myślenia uczniów, gdy na lekcjach wy­korzystuje się nowoczesną technologię informatyczną,dystynktywne cechy konwersacji prowadzonych przez uczniów (por. Schaverien i Cosgrove, 1995, ss. 51-68).Ocena wyników nauczania w szkole, do której trafiły urządzenia tech­nologii informatycznej, nie jest sprawą prostą. Być może, technologia ułatwia naukę w znacznie większym stopniu, niż to wynika z badań. Czy jednak może być wykorzystana do osiągania celów nauczania, które są najważniejsze w oświacie? Procesy nauczania i uczenia się powinny się przecież koncentrować wokół ważnych, interdyscyplinarnych tematów podejmowanych pojedynczo lub grupowo przez uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *