KOŁO ZAMACHOWE OŚWIATY

Wielu badaczy wyraża pogląd, że Internet może być kołem zamacho­wym oświaty XXI wieku (por. Spender, 1996, s. 139). Można się więc spodziewać radykalnych zmian w oświacie, a nawet upadku tradycyjnego systemu oświaty. Społeczeństwo będzie musiało wyrazić zgodę na to, że szkoły, kolegia, uniwersytety przestaną spełniać rolę głównych ośrodków nauczania i uczenia się. Nie jest wykluczone, że w cywilizacji informacyjnej uczniowie będą mogli podjąć niezależną naukę, siadając przed monitorem komputera podłączonego do baz informatycznych. Zasadne wydaje się pytanie: „Dlaczego dzieci chciałyby chodzić do takiego nudnego miejsca jak szkoła, gdzie głusi, starzy nauczyciele każą się uczyć na pamięć […] w tym samym czasie mogliby połączyć się ze swoimi przyjaciółmi przed monitorem i zapoznawać się z najbardziej podniecającymi informacjami, jakie są na świecie?” (tamże, s. 99).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *