KOMPUTERY I INTERNET

Komputery i Internet wymuszają zmiany w istocie pracy nauczyciel­skiej, ponieważ uległ rozkładowi dotychczasowy układ interakcji między nauczycielem a uczniami. Z badań wynika, że nauczyciele często odnoszą się z wrogością do komputera. Nie aprobują przejścia do uczenia się opartego na technologii informatycznej (por. Spender, 1996, s. 114). Okazuje się, że starsi wiekiem nauczyciele z trudnościąprzystosowująsię do zmian wynikających ze stosowania komputerów w klasie szkolnej. Zmienia się przecież cała struktura pracy nauczyciela, gdy odchodzi się od nauczania na rzecz uczenia się. Nauczyciel traci swój dotychczasowy status jako źródło wiedzy na rzecz spełniania roli pomocnika ucznia, partnera, doradcy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *