KONSTRUKTYWIZM A WIEDZA

Konstruktywistyczna teoria nauczania i uczenia się nawiązuje do złożoności współczesnego świata oraz niewłaściwego ustrukturyzowania wielu dziedzin wiedzy. Przy próbach konstruowania nowego modelu oświaty powinno się rozważyć kilka powiązanych ze sobą tematów, takich jak: istota procesów składających się na rozumienie zjawisk współczesnego świata, złożony charakter wielu dyscyplin naukowych,mało zaawansowane teorie nauczania i uczenia się, niska skuteczność działalności dydaktyczno-wychowawczej. Opierając się na założeniu, że między powyższymi tematami istnieje bliski związek, można próbować budować nową teorię szkoły. Będziemy unikać odwoływania się tylko do intuicji i technologii na rzecz ogólniej­szych założeń teoretycznych. Reprezentujemy pogląd, że różny stopień złożoności konceptualnej dziedzin wiedzy tworzy poważne problemy w przypadku tradycyjnych teorii pedagogicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *