KONSTRUKTYWIZM RADYKALNY

Konstruktywizm radykalny zakłada, że tworzenie wiedzy jest procesem dynamicznej adaptacji naszego doświadczenia. Jednostka niekoniecznie konstruuje wiedzę o „rzeczywistym” świecie. Tworzy tylko własne wyob­rażenia o świecie. Radykalni konstruktywiści nie negują, że świat zewnę­trzny istnieje obiektywnie, choć jednostka nie wie, jak dokładnie może wyglądać ta rzeczywistość. Konstrukty mentalne tworzone na podstawie zdobywanych doświadczeń pozwalają jednostce funkcjonować w tym świecie. Gdy jednak jednostka napotyka wewnętrzne lub zewnętrzne przeszkody – powstaje problem. Nasze konstrukty muszą się zmienić, by przystosować się do nowych doświadczeń. Przeszkody, które ograniczają tworzenie konstruktów mentalnych, dotyczą m.in. stosowania pojęć. „Prawda”, pojęcie występujące w tradycyjnych epistemologiach, zastępo­wana jest przez „rokowanie powodzenia”, np. w realizacji projektu bada­wczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *