KONSTRUOWANIE OD NOWA

Na przykład instrukcja może zastąpić dłuższe wyjaśnienie, a forma SMS-u może mieć wpływ na samą istotę konwersacji. Podobnie użycie narzędzia może wiązać się z koniecznością zmiany umiejętności, perspektywy, a nawet sposobów opisu rzeczywisto­ści. Na przykład komputer niesie z sobą inną filozofię konstruowania wiedzy, inną manipulację symbolami, inną grafikę, inne sposoby badania otaczającej nas rzeczywistości. Gdy narzędzie takie trafi do szkoły, może wymuszać zmiany w programach nauczania, w strategiach oceny, a więc w istotnych sprawach wiążących się z nauczaniem i uczeniem się. Wyższe funkcje umysłowe już z definicji są uzależnione od kontekstu społeczno- -kulturowego. To właśnie kontekst, w którym działa jednostka, nadaje kształt ludzkiej praktyce. Dotyczy zarówno ucznia, jak i wiedzy, która ma być konstruowana od nowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *