ŁATWIEJSZA NAUKA

Można w ten sposób łatwiej uczyć grupy heterogeniczne, będące w różnym wieku, mające różne doświadczenia, reprezentujące różne poziomy zdolności itp. W takiej grupie doświadczenie wynikające z tłumaczenia czegoś koledze może mieć dużą wartość w rozwoju poznaw­czym. W konstruktywistycznym modelu oświaty nauczyciel nie uczy, przede wszystkim ułatwia proces uczenia się. Może być np. kierownikiem projektu badawczego. To właśnie nauczyciele są odpowiedzialni za ustalanie projektów badawczych, ułatwianie dostępu do odpowiednich źródeł, tworzenie struktury organizacyjnej, w ramach której przebiega praca uczniów. Gdy już się rozpocznie, nauczyciele nie mają już pełnej kontroli nad przebiegiem działania uczniów – tak jak to się dzieje w kon­wencjonalnej klasie szkolnej. Raczej pozwalają oni uczniom na wybór różnych ścieżek uczenia się. Nie oznacza to jednak, że cała działalność w szkole jest zorientowana na realizację projektów badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *