LEKARSTWO NA BOLĄCZKI

Zaniedbywanie rozwiązywania tych problemów może wiązać się z niskimi wynikami procesów nauczania i uczenia się, które nagminnie występują we współczesnej szkole. Prawdopodobnie wynikają one z praktyki konceptualnego upraszczania i nieskuteczności stosowania wiedzy w nowych sytuacjach (brak transferu). Lekarstwem na te bolączki występujące w procesach dydaktycznych mogłaby być większa elastyczność poznawcza, a więc zdolność przedsta­wiania wiedzy z innej perspektywy konceptualnej, ułatwiającej konstruo­wanie różnych reprezentacji wiedzy, służącej potrzebom rozumienia lub rozwiązywania problemów, nad którymi pracuje się w danej chwili. By uczniowie mogli rozwijać umiejętność elastycznego przetwarzania informacji i dostępu do struktur wiedzy, które mogą ułatwić poznawanie świata, należy tworzyć przyjazne środowisko uczenia się, pozwalające na nabywanie i wykorzystywanie wiedzy w różny sposób i dla wielu różnych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *