LOGICZNA ANALIZA

Zdaniem Emmanuela Kanta logiczna analiza czynności i przedmiotów prowadzi do wzrostu wiedzy, a doświadczenia jednostki przyczyniająsię do nowej wiedzy (por. Brooks i Brooks, 1993, s. 23). Największe jednak zasługi w tworzeniu teorii konstruktywizmu mają Henrich Pestalozzi (1746-1827), Jean Piaget (1896-1980) oraz Lew S. Wygotski (1896-1934). Pestalozzi utrzymywał, że proces oświaty powinien być oparty na naturalnym rozwoju dziecka i działaniu jego zmysłów. Pestalozziemu zawdzięczamy zwrócenie uwagi na to, że dziecko powinno się uczyć bardziej poprzez swoje zmysły niż przez słowa. Uznał uczenie pamięciowe za bezwartościowe, zalecając wiązanie programów nauczania z doświadczeniami, które dzieci mogą wynieść z domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *