NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przyjąć, że wyniki stosowania technologii informatycznej w klasie szkolnej dały raczej skromne wyniki. Wielkie nadzieje związane z wprowadzeniem te­chnologii informatycznej do szkół pozostały niespełnione. Nie były to jednak zupełnie stracone pieniądze. Nauka kosztuje. Stwierdzono jednak, że komputery mogą mieć udział w usprawnieniu oświaty, jednak me stanie się to automatycznie. Konieczny jest świadomy wysiłek ze strony szkół i nauczycieli, by wbudować ten środek nauki w procesy zdobywania informacji i konstruowania wiedzy przez każdą jednostkę dla siebie i przez siebie. Będzie to jednak długa i ciernista droga, zanim przyjdą oczekiwane rezultaty. Najważniejsze wnioski z dziesięcioletniej nauki są następujące .  Laboratoria komputerowe to złe miejsce umieszczenia urządzeń te­chnologii informatycznej. Gdy większość dzieci i młodzieży przychodzi jedynie sporadycznie (zwykle raz na tydzień) do takiego przybytku techniki i ćwiczy na klawiaturze komputerowej przez 45 minut – niewiele to daje. Lepiej mieć jeden komputer w każdej klasie szkolnej niż wiele w laboratorium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *