NAJWIĘKSZE DOBRODZIEJSTWO

Tendencja uważania wiedzy jako korpusu, który jest wystarczająco stały, by można go było podzielić na dyscypliny naukowe w porządku hierarchicznym i systematycznie uczyć w segmentach 45-mi- nutowych, w pewne dni tygodnia w skali całego roku szkolnego, ociera się     w świetle osiągnięć technologii komputerowej – o absurd. W tym samym czasie uczniowie mogą łączyć się z bazami informatycznymi i uzyskiwać interesujące ich informacje w różnym czasie i miejscu – stając się zupełnie niezależni jako użytkownicy Internetu. Nielineama organiza­cja tekstu elektronicznego pozwala uczniom trafiać na informacje zgodne z ich potrzebami. Największe dobrodziejstwo technologii informatycznej w klasie szkolnej to ułatwiony dostęp do nauczyciela/instruktora i do innych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *