NAUCZANIE PROBLEMOWE

W przypadku nauczania problemowego nauczyciel powinien wybrać takie zadania, co do których występuje wysoki stopień prawdopodobień­stwa, że spowodują one trudności u uczniów. Ustalono, że jest korzystne, jeśli uczniowie pracują w małych grupach nad rozwiązywaniem problemów. Współpraca może więc być istotnym celem nauki (por. Wheatley, 1991, ss. 9-21).Wheatley określa też, jak ma się zachowywać nauczyciel w klasie szkolnej: (1) bądź łatwo dostępny dla każdego ucznia, (2) zachęcaj uczniów do podejmowania decyzji, (3) naucz ich myśleć w kategoriach. „Co, jeśli…”, (4) zalecaj stosowanie własnych metod, (5) pobudzaj dyskusję i wymianę poglądów między uczniami, (6) niechętnie uciekaj się do stosowania mechanicznych ćwiczeń, (7) prowadź grupę do jakiegoś celu, (8) szykuj niespodzianki, (9) bądź uprzejmy i kulturalny, (10) bądź wyrozumiały dla uczniów (tamże).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *