NAUKA W GRUPIE

Wzrostu roli i znaczenia nowoczesnych technologii informatycznych w szkole. Nasycone zostaną nimi wszystkie podstawowe procesy uczenia się i nauczania. Komputer połączony w sieci wraz z całym niezbędnym oprogramowaniem przestanie stanowić tylko narzędzie nauki, będzie spo­sobem na oświatę: łatwym, skutecznym i przyjemnym, Nauki w grupie rówieśniczej wspieranej w tej działalności przez na­uczyciela i inne dorosłe osoby, z którymi uczeń może mieć łatwy kontakt dzięki pracy w sieciach komputerowych, takie jak: ekspert, wybitny uczony, badacz, nauczyciel wirtualny, doradca oświatowy,Odejścia od współzawodnictwa w nauce szkolnej na rzecz współpracy, współdziałania i współzależności grupy rówieśniczej. Naby­wanie umiejętności współpracy zupełnie zmieni wygląd klasy szkolnej. Uczniowie będą rozmawiać z sobą, negocjując rozwiązania problemów, uzgadniając stanowiska, powołując się na źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *