Nemezys zdolna odszukać winnego

Ta samochodowa dygresja jest jedynie pozorna; tak naprawdę nie oddala mnie ona od tematu, gdyż nie ma zasadniczej różnicy między niewidzialną siłą, która zmusza samochód do porzucenia linii prostej na dobrej drodze, i tą, która działa wewnątrz czterech ścian, w zamkniętym pomieszczeniu. Miejsce przeklęte czy uświęcone, „sanktuarium” może być utworzone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, może być ołtarzem w kościele, czy zwykłą szafą w domu.
Zasługują na naszą uwagę metody służące do konsekracji, gdyż zmieniają się one w zależności od tego, komu owo miejsce zostaje poświęcone. Nie zapominajmy przy tym, że każde miejsce może być poświęcone Bogu, jakiemuś świętemu, bohaterowi czy geniuszowi, jak i złemu duchowi, niższemu umysłowi, a nawet mitowi, idei, abstrakcyjnemu pojęciu, czasami kochanej istocie, zmarłej czy żywej, a nawet samemu sobie! Skutki konsekracji zmieniają się również w zależności od intencji celebranta. Czasami jest to zwykła grzecznościowa ceremonia, puste słowa. Rutyna i brak wiary powodują, że często tego właśnie rodzaju poświęcenia, bez wartości ani ciepła, są dokonywane przez nowoczesne, nie znające łaciny duchowieństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *