NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Z badań wynika, że w praktyce amerykańskiej powoli zaciera się różnica między dyplomami ukończenia wyższej uczelni w trybie studiów dziennych oraz studiów zaocznych (zdalnych). Pracodawcy nie faworyzują żadnego ze sposobów studiowania (Internet, 28). W dziedzinach związanych zwłaszcza z nowoczesną technologią istnieje konieczność ciągłego gromadzenia świadectw i dyplomów w celu dokumentowania rozwoju umiejętności. Powstaje więc coraz więcej pry­watnych instytucji dokształcania i doskonalenia, zwłaszcza na poziomie wyższym, nawet poza systemem szkół wyższych, np. w USA. Uczelnie ze względu na uwikłania biurokratyczne nie są w stanie sprostać ciągłym zmianom, które zachodzą na rynku pracy. Można się więc liczyć z po­wstaniem ostrej konkurencji w zaspokajaniu potrzeb uczenia się, zwłaszcza w przypadku ludzi dorosłych i to w różnym wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *