ODDZIAŁYWANIE NAGRÓD

W takiej sytuacji można odwoływać się do nagród i wyrazów uznania dla tych nauczycieli, którzy przykładowo korzystają z technologii w klasie szkolnej. Takie wyrazy szacunku i uznania mogą mieć dobry wpływ na nauczycieli, by zechcieli bardziej aktywnie wykorzystywać technologię w procesach nauczania i uczenia się.Dobrze przygotowany program nauczania może korzystnie wpływać na stosowanie technologii. Projekty badawcze powinny skłaniać swoją złożonością zarówno nauczycieli, jak i uczniów do podejmowania współpracy. Dobrze jest, gdy takie projekty nie są opracowywane przez pojedynczego nauczyciela, a przez zespoły nauczycielskie (por. Internet, 21). Tylko dobrze przygotowane projekty mogą być źródłem inspiracji nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczyciela. Koszty wdrożenia reformy oświaty przy zastosowaniu technologii informatycznej będą zależeć od poszczególnej szkoły – liczby uczniów, jakości wyposażenia itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *