ODZWIERCIEDLENIE PROCESU

Trzeba zawsze pamiętać, że badanie odzwierciedla proces rozłożony w czasie. Celem badacza jest zrozumienie, jak innowacja została wdrożona w szkole, a nie jaki jest związek między innowacją a wynikami nauki. Innowacja jest przede wszystkim zorientowana na skuteczniejszą organizację nauczania i uczenia się. Nauczyciele i badacze często odgrywają aktywnąrolę w interpretowaniu roli technologii jako narzędzia reformowania szkoły. Muszą jednak być partnerami twórców innowacji oraz badaczy, a nie biernymi odbiorcami. Czego dowiedzieliśmy się ze współczesnych badań na temat roli i zna­czenia technologii w reformowaniu szkoły? Zaczynamy lepiej rozumieć rolę technologii w procesach uczenia się. Czasami badacze konceptua- lizowali pytania badawcze, koncentruj ąc się tylko na kwestiach pedagogi­cznych. Nie uwzględniano w nich możliwości technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *