OGÓLNE WSKAZANIA

Są również pewne ogólne wskazania: naucz uczniów głośnego myślenia, opracowywania alternatywnych wyjaśnień, interpretowania danych, rozwiązywania konfliktogennych sytuacji, rozwijania alternaty­wnych hipotez, eksperymentowania (por. Saunders, 1992, s. 140).W modelu oświaty opierającym się na konstruktywizmie wybitną rolę odgrywa praca w małych grupach rówieśniczych. Zdaniem wspomniane­go Saundersa (1992), pobudza ona u uczniów działalność poznawczą wyższego rzędu. Daje lepsze wyniki niż słuchanie wykładów. W warunkach gwałtownego przyrostu wiedzy nie będzie już można konstruować programów szkolnych na dotychczasowych zasadach (por. Internet, 34). Tradycyjne dyscypliny nauki ulegają powolnemu rozkładowi. Powstaje coraz wiecej wiedzy interdyscyplinarnej. Te zmiany będą wymuszać tworzenie nowego modelu oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *