POCZTA ELEKTRONICZNA

Poczta elektroniczna i „pogaduszki” {chat) prowadzą do bardziej refleksyjnych dyskusji w klasie szkolnej i do zwiększonej aktyw­ności ucznia poza nią. Większa część takiej działalności przejawia się w pomocy innym uczniom w odrabianiu zadań domowych. W ten sposób rozwijają się umiejętności współpracy i utrwalania kontaktów społecznych.Stosowanie technologii komputerowej jest uzależnione od kosztów zakupu komputera i opłat za Internet. Wyłania się problem dostępu do tych dobrodziejstw dla tych, których nie będzie stać na zakup urządzeń i wnoszenie systematycznych opłat. Ci, których na to stać, będą w lepszej sytuacji, mając nieograniczony dostęp do wartościowej wiedzy nagroma­dzonej w Internecie. Na tym tle wypłynie sprawa płci. Dziewczęta i kobiety mogą być bardziej dyskryminowane w dostępie do technologii .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *