PODEJMOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI

By podejmować odpowiedzialne decyzje na temat wprowadzania techno­logii do klasy szkolnej, nauczyciele i politycy oświatowi muszą zacząć brać pod uwagę w swoich rozważaniach dlaczego. Podejmowanie decyzji wymagać będzie więcej krytycznego myślenia i dyskusji o tym, jak technologia informatyczna może wpływać na kształtowanie środowiska uczenia się – zarówno pozytywnie Jak i nega­tywnie – niż widać to w chwili obecnej. Nowe media kształtują społeczeństwo, rządy, biurokrację, instytucje. Słusznie więc zauważa Meyrowitz (1996, s. 80), że „środki są raczej czynnikami kształtującymi nowe społeczne środowiska”. Weźmy pod uwagę np. wpływ reklamy telewizyjnej na handel. McLuhan (1964, s. VII) nazwał współczesną cy­wilizację wiekiem elektroniki w odróżnieniu od cywilizacji przekazu ustnego i przekazu opartego na piśmie. Jego zdaniem współcześnie została stworzona nowa epoka, gdy środkiem stał się przekaz elektronicz­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *