PODJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uczniowie z kolei muszą podjąć odpowiedzialność za własną naukę, mając zapewnioną w razie potrzeby pomoc ze strony nauczycieli. Gdy procesy nauczania i uczenia się będą koncentrować się wokół złożonych, autentycznych projektów badawczych, powstaną niezbędne warunki, by zerwać z aka­demickimi dyscyplinami nauki, drylem, jednostkami nauczania, które stanowiły spoiwo oświaty w modelu tradycyjnym. Jakie będą skutki stosowania technologii w szkole? Nauczycielom nie będzie łatwo przestawić się na nowy model oświaty, który będzie nakładać na nich wiele nowych obowiązków, a gdy do tego dojdzie korzy­stanie z nowoczesnej technologii, praca nauczyciela okaże się trudna i  wymagająca. W tych jednak placówkach, w których udało się włączyć uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii, osiągnięto dobre wyniki nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *