PODNIESIENIE POZIOMU

  • Miało to dobry wpływ na podniesienie poziomu współpracy w całej szkole. Wprowadzenie technologii zmusiło nauczycieli do zasta­nowienia się, czego będą uczyć, w jaki sposób wykorzystać technologię do własnych celów, lepiej rozpoznać możliwości nowej technologii, za­planować projekty badawcze, uzyskiwać wsparcie ze strony przemysłu, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych do ich realizacji. Z badań wynika (Internet, 21), że istnieje potrzeba zainstalowania 1 komputera dla 4 uczniów w każdej klasie szkolnej, jeśli chcemy przesta­wić oświatę na inne tory. Nie nastąpi to szybko nie tylko ze względu na znaczne fundusze niezbędne do zakupu komputerów, ale również dlatego, że nauczyciele będą wymagali czasu, by nauczyć się korzystania z nowej technologii, która przecież podlega ciągłym zmianom, by wpasować jądo programów nauczania i uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *