POTRZEBNY NAUCZYCIEL

Potrzebny staje się więc nauczyciel.Można oczekiwać, że w XXI wieku do szkoły wejdzie wiele urządzeń technologii informatycznej. Praca uczniów będzie bardziej twórcza, ponieważ będąuczestniczyli w badaniach. Nastąpi zmiana roli nauczycie­li. Staną się doradcami, konsultantami, a nawet partnerami uczniów podejmujących pracę badawczą. Będą więc uczestniczyć w tworzeniu nowej wiedzy. Będą zmuszeni do uczenia się przez całe życie. Nastąpi znacznie większe zaangażowanie rodziców w oświatę własnych dzieci poprzez utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami, branie udziału w różnych postaciach oświaty dorosłych: zdalnej i środowiskowej.Można zakładać, że szkoła XXI wieku będzie placówką otwartą i ela­styczną, ośrodkiem rozwoju myśli twórczej, rozwiązywania problemów przy aktywnym wykorzystaniu technologii. Uczniowie będą zmuszeni do stosowania technologii informatycznej, by uzyskać wyższy poziom uczenia się poprzez łatwy dostęp do nowych informacji, wykorzystując przy tym umiejętności poznawcze wyższego rzędu (por. Internet, 11).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *