PRZECIWIEŃSTWO TRADYCYJNEGO MODELU

Nowy model oświaty stanowić będzie przeciwieństwo modelu tradycyj­nego we wszystkich swoich podstawowych cechach, tak jak różni się społeczeństwo przemysłowe od społeczeństwa informacyjnego. W modelu tym uczeń będzie mógł dowolnie manipulować uzyskanąprzez komputer informacją, a więc zapamiętywać fakty, pojęcia, struktury, przetwarzać i wykorzystywać je jako własną wiedzę. W tych okoliczno­ściach uczeń może kontrolować i angażować się we własne procesy uczenia się. Taka nauka wymagać będzie wiedzy z różnych dyscyplin w warunkach współpracy z rówieśnikami. Istnieją jednak pewne słabe strony takiego modelu uczenia się. Z punktu widzenia nauczyciela procesy uczenia się podejmowane przez uczniów nie współgrają zwykle z programem nauczania. Mogą więc, jego zdaniem, znaleźć się gdzieś na marginesie. W innym przypadku będą kolidować z programem nauczania. Jest to jednak błędne stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *