PRZESZKODA DO POKONANIA

Przeszkodą nie do pokonania może być administracja szkolna oraz ciągle mocne wpływy społeczeństwa przemysłowego. Czy nauczyciel będzie się chciał podzielić władzą w klasie szkolnej? Konstrukcjonizm zakłada, że konstruktywizm może mieć wpływ na zmiany w szkole tylko wtedy, gdy uczeń zacznie się aktywnie angażować w tworzenie własnej wiedzy. Konstrukcjoniści podzielająpogląd konstru­ktywistów, że uczenie się jest budowaniem struktur wiedzy niezależnie od okoliczności związanych z samym procesem uczenia się (por. Papert, 1991, s. 1). Nie będzie to możliwe, jeśli ciekawość ucznia nie zostanie pobudzona, by więcej czytał na jakiś temat, częściej rozmawiał z innymi oraz korzystał ze skonstruowanej przez siebie wiedzy na co dzień.Reasumując: konstruktywizm jest swoistą, postmodernistyczną filozofią pełną sprzeczności i niejasności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *