ROLA MULTIMEDIÓW

Według Perlemana multi­media odgrywają taką samą rolę w nowoczesnej technologii, co indeks w przypadku tradycyjnej książki, z tym że hipermedia to nieograniczona liczba indeksów wbudowanych w tekst materiału elektronicznego. Inaczej mówiąc, hipermedia stanowią „technologiczny most między informacją a jej rozumieniem” (tamże, s. 28). Z kolei technologia mózgu wiąże się ze stosowaniem przede wszystkim nauk biologicznych do usprawnienia myślenia i wspomagania działania innych zmysłów. Jak hipemauka wpływa na podejście ucznia do procesów uczenia się? Perleman uważa, że rozumnienie wpływu nowych systemów multimedial­nych jest kluczem do rozumienia, jak hipemauka wpływa na uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *