RÓŻNORODNOŚĆ POGLĄDÓW

Różnorodność poglądów na każdy temat wyrażana we współczesnym społeczeństwie jest dowodem istnienia różnych konstruktów mentalnych, których realizacja może pozwolić na przetrwanie, a nawet rozwój współczesnego świata. Jak w takim razie ludzie reprezentujący różne poglądy na świat mogą porozumieć się między sobą? Z punktu widzenia radykalnego konstruktywizmu stosowanie różnych pojęć czy znaczeń przy tworzeniu konstruktów nie wyklucza porozumienia między ludźmi. Wystarczy, by wystąpiło zjawisko kompatybilności (zgodności), ponieważ to właśnie uczestnik dyskursu staje się konstruktorem znaczenia (por. Internet, 41).Konstruktywizm społeczny zakłada, że uczenie się następuje w pewnym układzie społecznym, w którym uczestniczą nauczyciele, uczniowie, ró­wieśnicy uczniów, dorośli, w tym również rodzice, znajomi, krewni itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *