SIEDEM PLAG DOMOWYCH

Architektura jest najważniejszą ze Sztuk Pięknych; pozostałe są niższego rzędu. Dlaczego nadaję jej tę wyższość? Ponieważ jest to jedyna sztuka łącząca w sobie piękno i rzemiosło, i od której zależy szczęście i bezpieczeństwo ludzi. „Piękno jest jedynie, tak mi się wydaje, obietnicą Szczęścia” – mówił Stendhal. Obietnica, której nie dotrzymała żadna ze sztuk rodzących Piękno. Żadna, poza Architekturą. Co do bezpieczeństwa, to również wyłącznie Architektura może je zapewnić. Malarstwo jest tylko sztuką dekoracyjną i giełdą kolorów. Zadaniem Rzeźby jest wypełnić parki i place popiersiami i posągami. Muzyka atakuje wrażliwe części duszy. Taniec jest bezpłodną rozkoszą i nigdy nie spełnioną modlitwą. Teatr – sztuką spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Elokwencja – sztuką kłamstwa i zdrady. Morderstwo – zminiaturyzowaną sztuką wojny. Poezja, ze swoim złotym kluczem, otwiera tylko i wyłącznie puste kufry… Architektura natomiast jest pełna sensu i mocy. Ma zarówno estetyczne jak i społeczne powołanie. W zależności od tego, czy stworzona przez nią oprawa będzie mniej czy bardziej piękna, czy wybudowane przez nią domy ofiarują swoim mieszkańcom mniej czy więcej materialnego i moralnego komfortu, mniej lub bardziej zgodnego z duszą i szansą każdego z nich, ludzie będą różni; co oznacza, że od architektury zależy, czy będą szczęśliwi czy też nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *