SKŁONNOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

  • Częściej byli skłonni do podejmowania współpracy, pomagając zarówno swoim kolegom, jak i nauczycielowi. Uczyli się współpracy. Czasami sami poszukiwali rady i wsparcia, a czasem oferowali je innym, będącym w potrzebie. Umiejętności współpracy przenosiły się na sytuacje nie związane z pracą nad projektem badawczym. Wprowadzenie technologii informatycznej do klasy szkolnej wpłynęło również na zmianę pracy nauczycieli. Znacznie osłabła funkcja dyscyplinowania uczniów. Technologia informatyczna wymuszała kultu­ralne zachowanie, by mieć łatwy wgląd w pracę uczniów, jak i dokonywa­nie oceny realizacji różnych strategii pracy stosowanych przez nich. Na­uczyciel musiał więc zmieniać swój warsztat pracy. Nastąpił wyraźny przyrost jego umiejętności posługiwania się urządzeniami technologii informatycznej, zwiększyły się umiejętności kierowania pracą zespołową uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *