SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII W SZKOLE

Trzeba odrzucić pogląd, że technologia jest zjawiskiem kulturowo neutralnym i że jej wpływ na oświatę jest głównie ograniczony do tego, iż jest stosowana w klasie szkolnej, że jest to nowe narzędzie do dyspozycji nauczyciela. Ma rację Apple (1991, s. 75), który uważa, że nowa technologia nie jest zbiorem maszyn i oprogramowania. Zawiera w sobie pewną postać myślenia, które pozwala jednostce orientować się w świecie w pewien charakterystyczny sposób. Komputer wyzwala sposoby myślenia, które mająprzede wszystkim charakter techniczny. Im bardziej technologia zmienia klasę szkolną, tym bardziej logika wsparta na technologii zastępuje krytyczne, twórcze i etyczne myślenie. W takiej sytuacji dyskurs w klasie szkolnej koncentruje się na sprawach technicz­nych, a mniej na merytorycznych. Dlaczego zostaje zastąpione przez jak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *