SKUTECZNOŚĆ W ŚRODOWISKU

W środowisku tym skutecznym narzędziem może stać się komputer, głównie ze względu na swoją elastyczność w ułatwianiu rozwoju procesów poznawczych. Dotyczy to w szczególności wielowy­miarowych, nielineamych systemów hipertekstowych. Pozwalają one na rozwój naszych procesów poznawczych w zmieniających się sytuacjach, podobnie jak to było w tradycyjnych ćwiczeniach mechanicznych w nau­czaniu języków obcych (por. Internet, 44). Źle ustrukturyzowane dyscypliny nauki prowadzą do poważnych trudności w osiąganiu celów zaawansowanego uczenia się, takich jak opa­nowanie umiejętności radzenia sobie ze złożonością konceptualną czy też stosowania wiedzy w nowych sytuacjach. Trudności te mogą być przezwyciężone w wyniku odejścia od strategii wykorzystywania biernej wiedzy pamięciowej, a stosowania wiedzy ukształtowanej w dynamicz­nych strukturach zgodnie z potrzebami wynikającymi z nowych zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *