STOSOWANE WYMAGANIA

To, że można się uczyć wtedy, gdy ktoś chce, jest wygodne, zwłaszcza w przypadku studentów pracujących, którzy studiują w trybie zaocznym lub eksternistycznych. Można się uczyć, pracować i utrzymywać nawet rodzinę. Studenci studiujący w trybie wieczorowym, ale nie korzystający z technologii informatycznej, przychodzą na uczelnię raz w tygodniu na trzy godziny. Zwykle uczelnie stosują te same wymagania niezależnie od sposobu studiowania. W przypadku inspekcji łatwiej można odnaleźć ślady inter­akcji między studentem a wykładowcą, gdy wykorzystuje się technologię komputerową, ponieważ istnieją zapisy w pamięci komputera. Nie ma takich możliwości w przypadku kursów stacjonarnych. Dane zbierane są z drugiej lub trzeciej ręki, choćby na temat metod nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *