STOSOWANIE KOMPUTERÓW

Konkludując: czasami stosowanie komputerów w klasie szkolnej jest korzystne nawet z perspektywy nauczyciela, ponieważ może stanowić przerwę w monotonii procesów nauczania i uczenia się. Gdy jednak komputery staną się podstawowym narzędziem w szkole, zmienią się ra­dykalnie podstawowe relacje między nauczycielem a uczniem. Uczeń musi przejąć pełną odpowiedzialność za własne uczenie się. Nauczyciel może, co najwyżej, doradzić, w który program należy wejść, by np. odrobić pracę domową; odpowiedzieć na pytanie zgłaszane przez ucznia Gęśli potrafi), ale już przestaje uczyć, jak w dotychczasowym modelu oświaty. Zasadne wydaje się jednak zgłaszanie wątpliwości, czy pełne odejście od nauczania na rzecz uczenia się nastąpi szybko, jeśli kiedykolwiek. Można jedynie być raczej pewnym, że w najbliższej przyszłości praca i autonomia nauczyciela w klasie szkolnej niewiele się zmienią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *