STRATEGIE NAUCZANIA

Cobb przeciwstawia strategię uczenia się np. ma­tematyki jako zaprogramowanych „treści” zawartych w podręcznikach szkolnych modelowi uczenia się, w którym pojawiają się pewne idee matematyczne w wyniku grupowych dyskusji i prac podejmowanych przez uczniów w klasie szkolnej. Nauczyciel musi więc odwoływać się do różnych zabiegów dydaktycznych, by utrzymać napięcie towarzyszące poszukiwaniom podejmowanym przez uczniów. Podobne strategie nauczania (uczenia się), które sprawdziły się w pro­cesach nauczania matematyki i nauk społecznych coraz częściej są stosowane przy nauce przedmiotów humanistycznych i społecznych. Coraz wyraźniej widać na tym tle działanie mechanizmów związanych z konstruowaniem wiedzy przez jednostkę. W sposób bardziej liberalny niż dotychczas podchodzi się do wykorzystywania źródeł objętych tradycyj­nym prawem autorskim na rzecz ich dowolnego przetwarzania z punktu widzenia innej perspektywy poznawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *